De Buurt AED


Er loopt, waarschijnlijk tot het eind van 2019, een aktie van de Hartstichting en Philips om zoveel mogelijk buurten te voorzien van een buurt AED.

Er zijn in Gorssel nog 3 AED's, die 24 uur per dag bereikbaar zijn, nodig om de gehele kern en een deel van het buitengebied te bestrijken .

Gelukkig zijn er nu ook een aktie's gestart voor de Eesterhoek en de Eesterbrink.


Het rondje Noorseweg, Lijsterweg Voorende heeft via deze aktie een AED aangeschaft.
Er is een forse donatie van Philips.. De buurt spaart zelf € 1.660,-. Onlangs is de prijs van de aed verlaagd, maar de buurten moeten er nog steeds 1.660,- zelf voor sparen

We hebben een aktie opgestart voor de Veldhofstraat/Paardenbuurt, het Elfuur/Elfuursweg en Grooterkamp/Reuvekamp, de Eesterhoek/Eekweg en nu ook de Eesterbrink/Vosweg
U kunt doneren via buurtaed.nl  

Dan kiezen voor Gorssel, daarna de buurt van uw keuze. Iedere buurt is gekoppeld aan een straatnaam, omdat dat zo in het systeem past.

Helaas heeft buurtaed.nl geen mogelijkheid om zonder internet bankieren geld over te maken. U kunt er wel voor kiezen uw bijdragen te storten op mijn privérekening NL54INGB0002246635 t.n.v. van Poecke. Zet er dan duidelijk bij voor welke buurt uw bijdrage is. Ik zal het dan overmaken naar de betreffende buurtaed.

Paardenbuurt: Veldhofstraat
't Elfuur: Elfuursweg
Grooterkamp: Grooterkamp
Eesterhoek: Eekweg
Eesterbrink, Vosweg


Mocht het uiteindelijk niet lukken voldoende geld bij elkaar te krijgen, dan krijgt iedereen zijn/haar geld teruggestort.

De plek voor de Eesterhoek staat nog niet helemaal vast


Voor de Grooterkamp hebben we nog geen plek gevonden.
Veldhofstraat 32, waar de AED voor de Paardenbuurt kan hangen

Voor de omgeving van 't Elfuur zou de Elfuursweg een prima plek zijn

Voor de Eesterbrink is al plekje gevonden op de Vosweg 10